Wij gaan op Berenjacht (gr. 1/2 online)

Bekijk de filmregistratie van een voorstelling in de klas!

De theaters zijn voorlopig gesloten en het is ook niet mogelijk om een voorstelling op een school te spelen. Daarom biedt Theater Sonnevanck voor ieder leerjaar filmregistraties van voorstellingen aan, inclusief een inspirerend educatiepakket dat je in de klas kan uitvoeren. Op deze manier wordt het kijken van de voorstelling een beleving! Wij gaan op Berenjacht is geschikt voor groep 1 en 2.

 

De voorstelling

'Wij gaan op berenjacht.

We gaan een hele grote vangen. 

Wat een prachtige dag! 

Wij zijn niet bang.'

Een voorstelling over moedig zijn, met zijn allen dwars door de modder en de sneeuwstorm sjouwen, over óvermoedig zijn en samen lekker bang zijn onder de dekens. 
Vijf zingende acteurs en een danser vertellen het spannende verhaal van een vader, zijn kinderen en hun hond die samen op berenjacht gaan. Met betoverende muziek, spel, beeld en beweging. En met een actieve muzikale rol voor de kinderen in het publiek.
Muziektheaterversie van het geliefde prentenboek van Michael Rosen.

 

Educatie 


Bevat: kalender, online workshop, poster

In de voorstelling Wij gaan op berenjacht nemen vijf zingende acteurs en een danser de leerlingen mee op reis. Om de leerlingen mee te nemen in de beleving en fantasie hebben we een kalender gemaakt passend bij de zes verschillende landschappen uit de voorstelling. Met je leerlingen kun je de landschappen onderzoeken, maken en spelen. Je kunt zelfs de muziek en bewegingen leren om zelf mee te doen. Kies uit de educatie wat past bij jouw klas en jouw lesprogramma. Je kunt het ook allemaal doen! Verspreid de opdrachten over meerdere dagen. Zo werk je met de leerlingen echt naar de voorstelling toe.

 

Vragen?
Bel of mail naar Susan Waanders (educatie)
susan@sonnevanck.nl, 06-21686887

 

Reacties van leerkrachten
Op de voorstelling Wij gaan op berenjacht, die in 2015 & 2018 een tournee maakte langs theaters


'De kinderen hebben genoten, de juf ook.'
Rozanne (groep 2)

'Een lust voor het oog.'
Els (groep 1/2)

Leerplankader

Oriënteren
(30 punten)
Onderzoeken
(30 punten)
Uitvoeren
(30 punten)
Evalueren
(10 punten)

De leerling kan actief luisteren naar korte stukken (live) muziek(-theater) uit een breed repertoire, aansluitend bij zijn belevingswereld. De leerling kan met taal, beweging of beeld zijn eigen betekenis geven aan muziek in binnen- en buitenschoolse situaties.

De leerling kan betekenissen en klanktegenstellingen in muziek van een breed repertoire onderscheiden en vertalen naar beweging en beeld. De leerling ontdekt, door manipuleren en experimenteren, klankaspecten van diverse klankbronnen. De leerling kan zelfstandig een situatie, sfeer of muzikale tegenstelling verwerken in kleine vocaal/instrumentaal geïmproviseerde klankstukjes. De leerling kan zijn muzikale ideeën globaal weergeven in beeld (picturaal, basaal grafisch).

De leerling kan in groepsverband eenstemmige liedjes, zowel 2- als 3-delig, binnen een omvang van c’-b’, met de leerkracht meezingen. De leerling kent een breed repertoire liedjes en versjes, passend bij zijn directe belevingswereld. De leerling kan volgens de vorm van het lied fraseren. De leerling kan maat en tempo van muziek in beweging weergeven. De leerling kan (in groepsverband) eenvoudige ritmische patronen uitvoeren. De leerling kan bij het musiceren in groepsverband gelijk beginnen en eindigen aan de hand van een (lied)leidingsgebaar. De leerling (her)kent de relatie symbool/klank en kan onder leiding van de leerkracht picturale en grafische notaties verklanken. De leerling kent de namen en speelwijzen van het in de onderbouw (van het primair onderwijs) meest gebruikte schoolinstrumentarium. De leerling kan zich tijdens het musiceren qua tempo en volume aanpassen aan dat van de groep. De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort muziekstukje onder leiding van de leerkracht aan anderen presenteren.

De leerling kan over zijn muzikale ideeën vertellen, met gebruikmaking van basale muzikale begrippen. De leerling kan met aandacht luisteren naar de ideeën van anderen. De leerling herkent de betekenis van muziek in voor hem relevante jaarfeesten, situaties en emoties.

De leerling kan zich binnen de context van het onderwerp/thema openstellen voor dramatisch spel in binnen- en buitenschoolse situaties met al zijn zintuigen. De leerling kan gericht kijken en praten over het aangeboden verhaal (zoals een theaterstuk, prentenboek) en elementen uit dit verhaal als inspiratiebron gebruiken voor eigen dramatisch spel.

De leerling kan zijn persoonlijke ervaringen uit het dagelijkse leven vertalen in spelsituaties. De leerling kan onder begeleiding een spelidee aanreiken en meegaan met een spelidee van een ander.

De leerling kan onder begeleiding improviseren op spelimpulsen. De leerling kan de spelelementen wie, wat en waar in spel vormgeven. De leerling kan alleen, of samen met zijn groepsgenoten eenvoudige spelsituaties, rollen en verhalen spelen. Hierbij ligt de nadruk op beweging. De leerling kan actief meespelen met de dramatische werkvormen: (vertel)pantomime, spelen met materialen, teacher in role, tableau vivant en improvisatiespel.

De leerling kan kijken naar en praten over het spel van zichzelf en dat van zijn groepsgenoten. Dit geldt zowel voor zijn spel als voor zijn rol. (Wat heb je gespeeld? Hoe heb je dat gedaan?) De leerling kan verschillende emoties van gespeelde situaties en rollen benoemen. De leerling accepteert en respecteert meningen, ideeën en gevoelens van anderen over zijn eigen spel.